Výživa patří v dnešní době k velmi diskutovanému tématu ať už ve sportu, či v běžném životě. Jsme rádi, že se značné množství lidí začíná zamýšlet nad způsobem a kvalitou stravování. Na druhou stranu, ale v mnoha informačních zdrojích kolují neodborné, zavádějící a mnohdy protichůdné informace, které se vymykají základům fyziologie člověka. Rádi bychom Vám poskytly informace o výživě, které jsou podložené výzkumy a odborníky v této oblasti. Našim cílem je, aby jste pochopili princip racionálního stravování a pozměnili postoj ke stravování. Nejde o změnu trvající dny, týdny, měsíce, ale o změnu dlouhodobou, která Vám bude prospěšná nejen k naplnění Vašich cílů.

 

Menu Title